Hovedpunkter fra CV

2022 – d.d.      Markedsansvarlig i Midtbyen Management.

2020 – 2022     Markedsfører/ grafisk designer i Midtbyen Management.

2016 – 2020    AD / digital designer i Posisjon.

2013 – d.d.     Frilanser med enkeltpersonsforetak.

2013 – 2016    Grafisk designer i Hattrem Rekamebyrå.

2010 – 2013   Bachelor i visuell kommunikasjon ved Kunsthøgskolen i Oslo.

2012 – 2013   Utveksling ved Willem de Kooning Akademie i Rotterdam.

2008 – 2010   Studie i illustrasjon ved Kunstskolen i Bergen.

Kunder

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NDLA – Nasjonal Digital Læringsarena

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Marsimartnan i Levanger

Barnekreftforeningen Midt-Norge

Trønder-Avisa

Tidsskriftet Kunsthåndverk

Telefon 900 71 906 | kjersti.h.eggen@gmail.com


Facebook  Linkedin2  grafill

< Portfolio