Tijdschrift Voor Marketing

Illustrasjoner til artikkel i nederlandske Tijdschrift voor Marketing.
Tema for artikkelen var folks mistro til bankene rett etter finanskrisen.

bank1

heaven3 copy< Tilbake til portfolio