Plakat «Tro og tvil»

Dette er et skoleprosjekt fra utvekslingen på Willem
de Kooning Akademie i Nederland. Oppgaven gikk
ut på å lage to plakater, en som handlet om tro, og
en om tvil.

heaven1

heaven2

< Tilbake til portfolio